Twenty Years After – Színház és dramaturgia a visegrádi országokban és Közép-Kelet Európában

Szlovák Kulturális Intézet, 2009. november 26-28. 9 óra 30

Budapest, VIII. Rákóczi út 15.

Angol és magyar nyelven, angol és magyar szinkrontolmácsolással.

A rendezvényre a belépés díjtalan.

 

A Kortárs Drámafesztivál kísérőprogramjának hagyományosan szerves részét képezik a tudományos rendezvények. 2007-ben Hans-Thies Lehmann professzor vezetett egyhetes szemináriumot a posztdramatikus színház kérdéseiről, melyhez tudományos konferencia is kapcsolódott. 2008-ban a Mi volt az után előtt? című szimpózium közelmúltunk színházi feldolgozásával kapcsolatban vetette fel a legfontosabb kérdéseket, a Színház. Kritika. Ma című workshopon pedig Ian Herbert irányításával fiatal kritikusok vitatták meg a színházi kritikaírás alapvető problémáit. A rendezvényekhez publikációk is kapcsolódnak: Hans-Thies Lehmann könyve ez év decemberében jelenik meg a fesztivál közreműködésével; a kritikusi workshop és konferencia anyaga a Színház és a Criticai Lapok című folyóiratokban olvasható; s reményeink szerint önálló kötetben adjuk ki a múltfeldolgozó szimpózium felszólalásait és kerekasztal-beszélgetéseinek szerkesztett anyagát.

A sor 2009-ben is folytatódik. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a rendszerváltás huszadik évfordulóján számot vessünk azzal: a megváltozott társadalmi struktúrákban milyen helyet és szerepet kér és kap a színházi és a drámaírói aktivitás; hogyan tud, és egyáltalán akar-e reagálni a színház(művészet) az átalakult közösségek új problémáira.

Az elmúlt húsz év színházi újításai nyilvánvalóvá tették, hogy a színházról és az írott drámáról nem lehet egymástól függetlenül beszélni: kölcsönhatásuk, együttélésük, problematikus viszonyuk vizsgálata az utóbbi két évtized színházi és társadalmi változásainak keresztmetszetét rajzolhatja meg. A háromnapos konferencia Közép-Európa (és elsősorban a négy visegrádi ország: Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) fiatal demokráciáinak tapasztalatcseréjét szeretné elősegíteni, rámutatva párhuzamokra és eltérésekre egyaránt.

A tematika három különböző aspektust és alaptémát választ, miközben a rendszerváltás különböző értelmezései és tapasztalatai mindegyik téma vezérfonalaként lesznek jelen. A téma a hat szekcióülés során folyamatosan szűkül: az első nap olyan társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozik, melyek megkerülhetetlenek ahhoz, hogy közös nyelvet tudjunk beszélni. A második nap a színpadi szövegek tematikai kérdéseire fókuszál: arra kérdez rá, hogy az elmúlt húsz év új tartalmai és problémái miként csapódnak le a dramatikus szövegekben. Az utolsó nap a színpadi mű/szöveg létrehozásának-létrejöttének hogyanjára összpontosít, annak jövőbeli lehetőségeit, perspektíváit felvázolva, végül pedig olyan színházi kezdeményezések, események, előadások esettanulmányait mutatja be, amelyek a történeti és a társadalmi „valóság” színpadra állítását tűzték ki célul. A konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárja, melynek témája: elválasztható-e a drámaíró, a dramaturg és a rendező szerepköre.

 

PROGRAM

November 26. (csütörtök)

9:30 Hivatalos megnyitó

Milan Kurucz (Szlovák Kulturális Intézet), Szilágyi Mária (Kortárs Drámafesztivál Budapest

10:00 – 12:30 1989 mint határvonal – történelmi, szociológiai megközelítések a színház és a drámaírás viszonylatában

Alice Georgescu (RO) A remény vége, a félelem kezdete 

Jiri Adamek (CZ) Mi a szerepe a kortárs színháznak napjaink társadalmában?

Anka Herbut (PL) A beavatkozó művészet politikája

Anja Bajda - Denis Poniz (SL) Szlovéniában az 1989-es évre csak 1991-ben került sor

P. Müller Péter (HU) Jelentős változások a magyar színház intézményi rendszerében és társadalmi szerepvállalásának mikéntjében

Szabó István (HU) A rendszer ment - a színház maradt. Változások a változatlanságban

13:30 – 17:00 A színházi terek és épületek metamorfózisa (a "stúdiószínházi láz" jelensége)

Bérczes László (HU) Találkozás vagy fogyasztás?

Iulia Popovici (RO) Act Theatre - az első román magánszínház felelmelkedése és bukása

Maja Hriesik (SK) Vajon a szlovák független színház örökös házfoglaló marad?

Natalia Yakubova (RU/HU) Az "alternatív színház" és a "repertoárszínház" változó fogalmai az elmúlt két évtized poszt-kommunista országaiban
 

moderátor: Szabó Attila (HU)

November 27. (péntek)

9:30 – 13:00 'Glokális' (globális + lokális) problémák az 1989 utáni színpadi szövegek és előadások témaválasztásában, Nemzet Nemzetiség Európa

Kamelia Nikolova (BG) Kreatív és archaikus trendek a bolgár színházban

Czékmány Anna (HU) Egy felelőtlen társadalom születése - a magyar Nemzeti Színház rövid története

Tereza Sieglova (SK) A kortárs cseh színház aktuális problémái és médiavilága

Darida Veronika (HU) Színházi kisebbségben

Jasen Boko (HR) Hogyan befolyásolta az Új Világrend a darabok témaválasztását az Új Európában?
 

moderátor: Romana Maliti (SK)

14:30 – 17:00 "OFF-section", nemzetközi kitekintés

David Peimer (ZA/USA/CZ) Forradalom utáni dél-afrikai és cseh színház: kreatív összevetés

Robert Gordon (UK) Harold Pinter nézetei az 1989 utáni "új világrendről"

Carol Martin (USA) A Valós dramaturgiája

Vecsey Katalin (USA/HU) Tér és idő között: A poszt-kommunista Magyarország társadalmi és kulturális "valósága" a Balaton című kortárs amerikai drámában

 

November 28. (szombat)

9:30 – 13:00 A színházi írás változásai: a könyvdrámától a forgatókönyvig, a drámaíró szerepe, poszt-dramatikus hullám

Radnóti Zsuzsa (HU) Apokalipszi holnap - társadalmunk jövőképe néhány kortárs dráma tükrében

Gordana Vnuk (HR) Félreolvasni a drámaírót

Daria Feherová (SK) A "Valódi" kortárs dráma - Mindig (haraggal) nézni vissza?

Alina Nelega (RO) Dolgok, amikhez közünk van: Egy drámaíró jegyzetei az új román darabokért vívott küzdelemről

14:30 – 17:00 Esettanulmányok a színház és valóság formabontó találkozásairól

Anna Grusková (SK) Szarkofágok és bankautomaták - kollektív írás - esettanulmány

Szabó Attila (HU) Egy tapintható fiktív valóság

Kinga Anna Gajda (PL) Magda Hueckel fotószínháza

Boros Kinga (RO) 20/20 - esettanulmány
 

moderátor: Tompa Andrea (HU)

 

17:00 – 18:00 Drámaírói kerekasztal

Kárpáti Péter (HU)

Kiss Márton (HU)

Tasnádi István (HU)

aki kérdez: Radnai Annamária (HU)