Alice Georgescu (RO)

A remény vége, a félelem kezdete

Beszédem 1989 decemberének momentumával indul, a román színház ezen psycho-lélektani, mintsem esztétikai, ideológiai vagy társadalmi határvonalával. Egyértelmű természetéből fakadóan, a román felkelés a kommunista hatalom ellen felrázta a színházat, de csakhamar kétségbeesésbe torkollott remény helyett és félelembe eltökéltség és bátorság helyett. Ezért, hogy a román színház a mai napig ellenáll a változásnak, ezért, hogy a kreativitás és a közönség bevonása manapság az elmúlt 30-35 év legalacsonyabb fokán tart. A román színház nagy színházi és politikai hagyományainak és számos kiváló kortárs román színész ellenére is.