Anja Bajda - Denis Poniž (SL)


Szlovéniában az 1989-es évre 1991-ben került sor

Az antik és modern Európa történetében egyaránt fontos szerepet játszott a színház schilleri értelemben vett felfogása, vagyis hogy a színház, “morális intézmény”. Ezek szerint a színháznak mindig is a kortárs társadalommal szemben kell állást foglalnia, keresztülhúzva  társadalom eszméit, szociális intézményeit és egészében véve hatalmi ideológiáját. A színház egyik legfontosabb feladata ugyanis a par excellence politikai szerepvállalás. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy előállhatunk a következő tétellel: a szocializmus bukása Jugoszláviában/Szlovéniában lassan zajlott már a ‘60-as évektol kezdve, a ‘70-es években bekövetkezett egy rövid megtorpanás, majd a ‘80-as években rohamléptekkel folytatódott. Ez a folyamat Szlovéniában még egy nemzeti projekttel párosult: egy független és szuverén nemzetállam kialakításának igényével, amit végül 1991-be sikerült kivívni. Ezért számunkra ez az év fontosabb, mint ‘89, bár tudatában vagyunk a páneurópai összeomlás jelentőségének, egy majdnem félszázados szovjet uralom után. Pontosabban, ez az összeomlás katalizálta a mi erőinket. Most elsősorban néhány szlovén színház, színész és társulat működését szeretnénk bemutatni a kommunizmus (vagy hivatalosan “szocializmus” összeomlásának idejében, az ő álláspontjukat egy lehetséges politikai rendszerről és a demokratikus fordulatot követően játszott szerepükről. Ebben a közkedvelten “átmenetinek” nevezett időszakban a színházak ugyanis ismét a “konstruktív ellenzék” szerepét vállalták magukra, melynek kérdéseiről szintén szó lesz majd.