Kinga Anna Gajda (PL)


Magda Hueckel fotószínháza

Magda Hueckel, lengyel fotográfus munkásságát szeretném bemutatni, provokáció gyanánt, az Átváltozás című projektjére koncentrálva. Saját testét fényképezve, Hueckel a betegséget tematizálta. Kiállítását választva kiindulópontul, két problémára szeretnék rámutatni.

Az első a performansz új modellje, amely innovatív alkotó utat jár be. Ugyanis Hueckel munkásságát performansz-orientációjú művészetnek tartom, (a kommunikáció egy új lehetséges műfajának, amit Jo Spence, angol performance-művész fejlesztett ki). Ezt az új-típusú kommunikációt igyekszem bemutatni, ami a színház, a fényképészet és a performansz-művészet kombinációjából áll. Ez a fajta önkifejezés a valóságról - személyes valóságokról szeretne számot adni, ezért dokumentarista beszédmód.

A másik probléma, amit szeretnék megragadni, testünk (és kifejezetten női testünk) problémájával és annak megmutatásával függ össze.