RECYCLING REALITY ON STAGE

Documentary Theatre and Dramaturgy in East-Central Europe
Dokumentarista színház és dramaturgia Közép-kelet Európában

Helyszín

Közép-európai Kulturális Intézet

Budapest VIII., Rákóczi út 15.

Időpont

2011. december 2. 9:00–17:30

2011. december 3. 9:30–13:00

A konferencia saját honlapja

conference-documentary-theatre.webnode.com

A Kortárs Drámafesztivál Budapest szakmai kísérőprogramként idén a dokumentarista színház közép-kelet európai törekvéseiről szervez nemzetközi konferenciát, régiónkban elsőként, a Visegrádi Alap támogatásával. Ami várható: gondolatébresztő felszólalások kutatóktól, kerekasztal-beszélgetések vitatott kérdésektől és gazdagon illusztrált esettanulmányok, melyeket a dokumentarista színházi projektek nemzetközileg elismert fiatal alkotói mutatnak be. A találkozó célja, hogy áttekintést nyújtson Közép-kelet Európa sokféle dokumentarista színházi törekvéseiről, melyek egyre fontosabb részét képezik régiónk színházi kínálatának. Három téma mentén szeretnénk nemzetközi dialógust kezdeményezni a dokumentarista drámák és színházi projektek TÉMÁIT, ESZKÖZEIT és FUNKCIÓIT vizsgálva. A tizedik Kortárs Drámafesztivál programjában több dokumentarista előadás is megtekinthető, melyek alkotói a konferencián felszólalókként szerepelnek.

A dokumentarista színház a valóság kutatásának sajátos színházi eszköze, mely az új társadalmi jelenségekre reflektál; sajátos művészi eszközökkel sűríti, alakítja ezeket. Az angol, német, amerikai, orosz, román színházban is használt, nagyon eltérő dokumentarista szöveg- és előadásalkotási módszerek nagy hatással vannak az úttörő színházi gondolkodásra. Ennek a gondolkodásmódnak a legfőbb jellemzője a társadalmilag elkötelezett szemlélet. Gyakran olyan témák tényszerű, kutatáson alapuló bemutatására vállalkoznak az alkotók, melyek a cenzúra, korrupció és a politika által elfedettek, más esetben azonban olyan örök érvényű tabukat visznek színre, mint például a halál. A magyar színház sokáig érintetlen maradt a dokumentarista módszertől, ám az elmúlt évadban megjelentek már az első alkotások - drámák és színházi előadások -, amelyek ezt a módszert követik. A konferencia nemcsak panorámát kíván vázolni a különböző munkamódszerekről, tendenciákról, de reméljük, hogy megtermékenyítően hat majd a mai magyar színházra is.

A konferencia három szekciója a dokumentarista színház három aspektusát vizsgálja.

December 2. délelőtt: MI vihető színre a közép-európai társadalmak jelenéből? Hogyan segíti a színház az emlékezést és múltfeldolgozást (Holokauszt, áttelepítések, 1989 örökség)? Hogyan tud hangot adni a dokumentarista színház a marginalizált társadalmi csoportoknak és nemzetiségeknek (cigány közösségek, hajléktalanok, vasgyári munkások)?

December 2. délután: HOGYAN alakíthatók színházi formává a valóság elemei? Milyen dramaturgiai, színházi, játékmódbeli eszközök állnak az alkotók rendelkezésére?

December 3. délelőtt: MIÉRT kevésbé népszerű régiónkban a dokumentarista színház? Milyen társadalmi folyamatok elindítására vagy népszerűsítésére képes ez a színháztípus? Bár a konferencia elsősorban a visegrádi országok színházi törekvéseire összpontosít, a hatalmas nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően a világ minden pontjáról várunk előadókat Moszkvától Új-Zélandig. Tíz országból 25 előadó érkezik: színháztörténészek, drámaírók, dramaturgok, rendezők.

A konferencia nyelve angol. A program teljes idejére magyar nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk.

A részletes program és a résztvevők rövid életrajza elérhető a konferencia honlapján: conference-documentary-theatre.webnode.com